Lịch cúp điện Tiền Giang hôm nay – Cập nhật lịch mật điện Tiền Giang mới nhất

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
06/07/2021 Điện lực Gò Công Đông Một Phần ấp Thanh Nhung , xã Phước Trung , huyện Gò Công Đông 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Tân Phước Mất điện một phần các xã Phước lập, Tân lập 1, 2 08:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
06/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông 1 phần ấp Tân Phú, Bà Lắm xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần xã Tân Lập. 07:45 17:00 Khắc phục khiếm khuyết lưới hạ áp.
06/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần Tân Thắng xã Tân Thuận Bình 13:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần Tân Tỉnh xã Song Bình 09:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần Tân Hòa xã Tân Thuận Bình 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần xã Hòa Định 14:30 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo. 07:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
06/07/2021 Điện lực Cái Bè Một phần ấp 11 xã Mỹ Thành Nam và ấp 6 xã Phú An 08:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
06/07/2021 Điện lực Cái Bè Một phần xã An Hữu, An Thái Trung, An Thái Đông 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
06/07/2021 Điện lực Cai Lậy 09:07 09:29
06/07/2021 Điện lực Tân Phước Không mất điện 09:44 09:50 Chuyển tải hòa điện
06/07/2021 Điện lực Tân Phước 08:05 08:28 Chuyển nguồn
06/07/2021 Điện lực Châu Thành – Một phần các xã: Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Hòa Thành thuộc huyện Tân Phước. – Một phần xã Tân Lý Đông thuộc huyện Châu Thành 11:27 13:00 Bảo trì LBFCO chỉ danh 4765-7 Bải Rác.
06/07/2021 Điện lực Cái Bè Một phần xã Hậu Thành, Đông Hòa hiệp, Mỹ Đức Đông, Hòa Khánh 08:24 08:40 Nổ FCO trạm khách hàng Lê Huy Hoàng làm mất điện 1 pha của nhánh 3 pha tuyến 47200-7
07/07/2021 Điện lực Gò Công Đông Một phần xã Bình Ân huyện Gò Công Đông 13:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
07/07/2021 Điện lực Gò Công Đông Một phần xã Bình Ân , huyện Gò Công Đông 07:30 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
07/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông 1 phần ấp Gãnh xã Phú Đông Huyện Tân Phú Đông 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
07/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần Ấp Vĩnh Phước xã Long Bình Điền 13:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
07/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Bình Hạnh, Tân Bình xã Long Bình Điền 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
07/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Hòa Thành xã Hòa Định 09:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
07/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần xã Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo. 07:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
08/07/2021 Điện lực Gò Công Đông Một phần xã Kiểng Phước huyện Gò Công Đông 07:30 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
08/07/2021 Điện lực Tân Phước Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ 08:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
08/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần xã Tân Thắng xã Tân Thuận Bình 10:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần xã Bình Ninh 08:00 09:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Đăng Nẵm xã Đăng Hưng Phước 14:30 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Vình Phước xã Đăng Hưng Phước và ấp Bình Hiệp xã Song Bình 13:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần xã Tân Thuận Bình 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
08/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần xã Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo. 07:00 16:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
09/07/2021 Điện lực Mỹ Tho Một phần Ấp 1, xã Trung An, TPMT 07:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
09/07/2021 Điện lực Mỹ Tho Một phần Ấp 5, xã Đạo Thạnh, TPMT 13:30 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
09/07/2021 Điện lực Tân Phước Mất điện một phần các xã Phú Mỹ, Hưng Thạnh 08:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
09/07/2021 Điện lực Gò Công Tây (Mất điện KH trạm chuyên dùng) 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
09/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần Tân Thắng xã Tân Thuận Bình 09:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần xã Xuân Đông 13:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
09/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần xã Tân Hội Đông thuộc huyện Châu Thành. 07:00 16:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
09/07/2021 Điện lực Cái Bè Một phần xã Phú An 08:00 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Gò Công Tây – 1 phần ấp Bình Hoà Đông xã Bình Nhì 11:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Gò Công Tây (Mất điện KH trạm chuyên dùng) 07:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn 13:50 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Chợ Gạo Một phần ấp Điền Mỹ xã Long Bình Điền 15:30 16:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
10/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành. 07:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
11/07/2021 Điện lực Mỹ Tho Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Giác thuộc phường 3, TPMT 07:30 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
11/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông Toàn Huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp Bến Tre 07:30 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
11/07/2021 Điện lực Gò Công Tây – 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân. – 1 phần ấp Quới An, Hòa Phú và toàn phần ấp Long Hải xã Long Bình – Toàn huyện Tân Phú Đông. 07:30 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
11/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần các xã :Long Hưng, Vĩnh Kim; Các xã: Kim Sơn, Song Thuận, Phú Phong. 07:00 18:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
11/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần các xã : Đông Hòa, Nhị Bình, Bình Trưng, Bàn Long, Long Hưng, Kim Sơn, Song Thuận, Vỉnh Kim. 07:00 07:15 Khách hàng đề nghị cắt điện
11/07/2021 Điện lực Châu Thành Một phần các xã : Đông Hòa, Nhị Bình, Bình Trưng, Bàn Long, Long Hưng, Kim Sơn, Song Thuận, Vỉnh Kim. 17:45 18:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
13/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông 1 phần ấp Tân Phú, Bà Lắm xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông 1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông Trạm Cấp nước Tân Thới 10:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/07/2021 Điện lực Tân Phú Đông Toàn huyện Tân Phú Dđông và xã Tam Hiệp Bến Tre 07:30 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chưa có lịch cúp điện hôm nay. Người dân thành phố có thể xem lịch cúp điện Tiền Giang tại đây: Lịch cúp điện Tiền Giang.